zaburzenia snu

Zaburzenia snu
Zdrowy sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Zaburzenia snu mogą zakłócać normalne fizyczne, umysłowe oraz emocjonalne funkcjonowanie. Wbrew powszechnej opinii, zaburzenia snu nie muszą oznaczać, że nie potrafimy zasnąć lub że budzimy się w środku nocy. Istnieje również szereg czynników, które wpływają na jego prawidłowy przebieg i jakość.
W Praktyce Dentystycznej ArtDental, zgodnie z motto „Leczymy nie tylko zęby”, zajmujemy się problemami związanymi z zaburzeniami snu takimi jak bezdech senny oraz chrapanie.

Co to jest bezdech senny
Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest chorobą, którą medycyna zajęła się stosunkowo niedawno. Zdecydowana większość pacjentów nie została jeszcze objęta opieką. Sytuację utrudnia wieloletni skryty przebieg choroby. Osoby dotknięte nią bardzo długo w ogóle nie zdają sobie sprawy, że są chore. Szacuje się, że z powodu OBS cierpi 24% dorosłych mężczyzn i 9% dorosłych kobiet. Objawy choroby odczuwa około 4% dorosłych mężczyzn i 2% dorosłych kobiet.

OBS jest chorobą polegającą na wielokrotnym występowaniu podczas snu epizodów niewystarczającego lub zupełnego braku przepływu powietrza przez drogi oddechowe – tak zwanych hipowentylacji i bezdechów. Chorobę można rozpoznać, jeśli średnio w każdej godzinie snu pojawi się przynajmniej pięć tego typu zdarzeń trwających nie krócej niż 10 sekund.

Podczas snu każdy człowiek traci świadomą kontrolę nad swoimi mięśniami. Pojawia się fizjologiczny spadek napięcia mięśni. U osób zdrowych powoduje to jedynie niewielkie, niemające znaczenia, osłabienie oddychania. U chorych na OBS dochodzi do zapadania się języka i gardła. Przepływ powietrza przez drogi oddechowe ustaje zupełnie lub jest zbyt mały. Pojawiają się bezdechy.

Podczas trwania pojedynczego bezdechu dochodzi do szybkiego spadku ilości tlenu i wzrostu poziomu dwutlenku węgla we krwi. Osoba chora zaczyna się dusić. Nasilone ruchy oddechowe i niedotlenienie doprowadzają do nagłego wybudzenia. Momenty odzyskania świadomości są najczęściej bardzo krótkotrwałe i niezapamiętywane przez chorych. Wystarczają jednak do przywrócenia drożności dróg oddechowych i powrotu prawidłowego oddychania. Po ponownym zaśnięciu cała sekwencja zdarzeń powtarza się i dochodzi do kolejnego bezdechu.
Niekiedy najgwałtowniejsze wybudzenia są przez chorych zapamiętywane. Opisują je jako nagłe przebudzenia z przyśpieszonym oddechem, uczuciem kołatania serca lub braku powietrza. Niejednokrotnie połączone są one z nieprzyjemnymi marzeniami sennymi. Czasem nasilenie objawów jest tak duże, że chorzy gwałtownie siadają na łóżku z uczuciem dużego lęku i duszności.
Nie każda osoba chrapiąca ma OBS. Jest jednak reguła, że wszystkie osoby cierpiące na obturacyjny bezdech senny chrapią. Jest to chrapanie nieregularne i bardzo uciążliwe dla partnerów. Osoby obserwujące chorych najczęściej opisują bardzo głośne chrapanie, które w pewnym momencie znika i w jego miejsce pojawia się całkowita cisza – chory nie oddycha. Po pewnym czasie, od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, pojawia się bardzo głośne chrapnięcie połączone często z poruszeniem się osoby śpiącej (koniec bezdechu – wybudzenie). Po chwili chory zasypia ponownie, zaczyna przejściowo chrapać i zapada w kolejny bezdech.
Przedłużająca się cisza (bezdech) jest przyczyną znacznego niepokoju partnerów osób chorych, np. żony, która w obawie, że jej mąż nie zacznie ponownie oddychać, budzi go i prosi o położenie się na bok. Jest to też jeden z najczęstszych powodów zgłaszania się chorych do lekarza. Często zdarza się, że osoba chora w ogóle nie zdaje sobie sprawy ze swoich problemów i jest wręcz przyprowadzana przez współmałżonka do lekarza.
OBS jest chorobą występującą najczęściej u osób z nadwagą, aczkolwiek bezdech u osób szczupłych również się zdarza. Mężczyźni chorują dwa razy częściej niż kobiety. Ilość osób cierpiących z powodu bezdechu zwiększa się z wiekiem. Objawy choroby nasilają się po spożyciu alkoholu, przy znacznym zmęczeniu, po zażyciu środków nasennych i u osób śpiących na wznak. Powyższe sytuacje powinny być unikane przez chorych na OBS. Szczególnie narażone są osoby z niedrożnym nosem.

Zaburzenia snu – objawy OBS
Objawy choroby możemy podzielić na występujące w nocy i w dzień.
Objawy nocne:
• bezdechy obserwowane przez osoby trzecie
• głośne, nieregularne chrapanie
• nagłe wybudzenia ze snu połączone często z uczuciem braku powietrza, przyspieszonym oddechem czy tętnem
• nadmierna potliwość w nocy
• potrzeba oddawania moczu w nocy
• niespokojny, przerywany sen
• czasem problemy z zaśnięciem po przebudzeniach powodu lęku.
Objawy dzienne:
• budzenie się z bólem głowy
• sen nie przynoszący wypoczynku
• nasilona senność podczas dnia – często bardzo utrudniająca normalne funkcjonowanie
• znaczna suchość w ustach po przebudzeniu
• nadmierna drażliwość
• trudności z koncentracją i pamięcią (problemy rodzinne, problemy w pracy)
• zaburzenia potencji u mężczyzn.

Jedną z metod leczenia jest aparat nazębny (proteza dentystyczna)
Aparat nazębny jest to specjalna proteza dentystyczna wkładana do ust na noc. Istotą jej działania jest wysuwanie żuchwy do przodu i odsuwanie przez to języka od tylnej ściany gardła. Dzięki temu w gardle pojawia się więcej wolnej przestrzeni i zmniejsza się szansa na jego zapadnięcie się i powstanie bezdechów, czy chrapania. Jest to metoda przeznaczona dla osób z niewielkim i średnim natężeniem obturacyjnego bezdechu sennego. Istnieją proste aparaty ustawiające żuchwę w jednym stałym położeniu lub dużo lepsze i bezpieczniejsze, posiadające regulację stopnia wysunięcia żuchwy. Dzięki ww. regulacji możliwe jest stopniowe przyzwyczajanie pacjenta do protezy. Postępowanie takie jest bezpieczniejsze i lepiej tolerowane przez chorych. Metoda wskazana dla chorych z niewielkim lub średnim zaawansowaniem choroby, bez obciążeń kardiologicznych. Dla pozostałych osób powinna być rozważana jako leczenie drugiego rzutu.

W Centrum Stomatologicznym ArtDental zajmujemy się również leczem innych zaburzeń snu, takich jak chrapanie.

Dzięki dobraniu odpowiedniego sposobu leczenia i zastosowaniu najwyższej klasy protez, leczenie tego zaburzenia snu jest możliwie skuteczne, dolegliwości wraz z upływem stają się coraz mniejsze, a Państwo z powrotem mogą się cieszyć prawidłowym, zdrowym snem.