t-scan

System komputerowej analizy zwarcia
T-Scan
W naszej praktyce korzystamy z systemu komputerowej analizy zwarcia T-scan. System ten pozwala na precyzyjną analizę wielkości i obszaru sił działających w punktach zwarcia oraz ocenę ich zmian w czasie. Jest to nieinwazyjna i wiarygodna metoda. System pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości, jak i skuteczną ich eliminację.
Dzięki zastosowaniu badania T-scan możemy poprawić trwałość uzupełnień pełnoceramicznych, ponieważ jesteśmy w stanie szybko zlokalizować i wyeliminować wszelkie destrukcyjne siły działające na te uzupełnienia.
System ten jest również niezwykle przydatny u osób cierpiących na bruksizm, czy też w leczeniu z zastosowaniem licówek oraz koron i mostów opartych na implantach.

W trakcie badania metodą T-scan można określić:
· jakie siły powstają w trakcie gryzienia czy żucia, czy ich rozłożenie jest symetryczne, czy nie wywierają nadmiernych nacisków na poszczególne zęby,
· czy czynnościowe przeciążenia narządu żucia nie powodują bólu głowy,
· występowanie przeszkód w prawidłowym zgryzie, co powoduje nawyk zgrzytania zębami,
· czy można wstawiać nowe uzupełnienia protetyczne (implanty, korony), które nie spowodują zaburzeń.

Przebieg samego badania polega na zagryzieniu przez pacjenta cienkiej płytki sensorowej, która prawie natychmiastowo przekazuje do komputera informacje o wielkości, rodzaju, umiejscowieniu i natężeniu sił wyzwalanych podczas zagryzania. Dzięki komputerowej wizualizacji sekwencji kontaktów zwarciowych w dwóch lub trzech wymiarach możliwe jest dokonanie profesjonalnej analizy problemów występujących w jamie ustnej pacjenta. Dodatkowym atutem jest również zapisanie badania w postaci filmu, który następnie można oglądać w trybie pojedynczych klatek. Analizując taki materiał lekarz decyduje o zakresie i sposobie ewentualnego leczenia.

Zagraniczne i polskie publikacje potwierdzają, iż stosowanie Komputerowej Analizy Zwarcia (Okluzji) w istotny sposób polepsza jakość i skuteczność leczenia stomatologicznego. Metoda ta zapewnia maksymalny komfort zwarcia, co poprawia również ogólny stan zdrowia Pacjenta.