radiowizjografia

Radiowizjografia
Dokładne badanie i diagnostyka ma ogromny wpływ na końcowy efekt leczenia. Dbając o najwyższą jakość wykonywanych zabiegów, praktyka dentystyczna ArtDental wyposażona jest w najnowocześniejszy system radiowizjografii cyfrowej (RVG) firmy Planmeca. Dzięki niemu jesteśmy w stanie wykonać zdjęcie rentgenowskie zęba w ciągu 1 minuty i omówić je razem z pacjentem na ekranie monitora. Poprzez zastosowanie czujnika cyfrowego dawka promieniowania została ograniczona o 90%. Zatem wykonanie 9 zdjęć RVG daje napromieniowanie równe jednemu zdjęciu małoobrazkowemu na klasycznej błonie rentgenowskiej (RTG). Napromieniowanie jednego zdjęcia RVG to dawka, jaką otrzymalibyśmy z kosmosu przebywając cały dzień na świeżym powietrzu. Oprogramowanie umożliwia lekarzowi wykonanie dodatkowych pomiarów takich jak: zbadanie długości kanału czy względnej gęstości kości. Każdy etap leczenia endodontycznego może być monitorowany na fotelu stomatologicznym, zatem w większości przypadków leczenie może być przeprowadzone w ciągu jednej wizyty. Na życzenie pacjenta zdjęcie może być wydane na dyskietce lub wydrukowane. Kolejną zaletą RVG jest ekologia. Stosowanie RVG eliminuje użycie odczynników chemicznych.

    Radiowizjografia jest podstawowym badaniem umożliwiającym prawidłowe rozpoznanie i zaplanowanie właściwego indywidualnego planu leczenia. Dodatkowo dzięki zastosowaniu nowoczesnego aparatu rentgenowskiego można:

  • zmniejszyć dawki promieniowania nawet do 90% w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia rtg, co ma istotne znaczenie w przypadku konieczności kilkakrotnego ich wykonywania np. endodoncji czy implantologii,
  • zredukować czasu oczekiwania na wynik zdjęcia do kilku sekund poprzez eliminację procesu wywoływania zdjęć rentgenowskich,
  • uzyskać natychmiastowy wynik badania na monitorze komputera,
  • wykonać wysokiej jakości obróbkę cyfrową obrazu uzyskanego na monitorze – np. powiększanie zdjęcia w całości lub tylko wybranych jego części, pomiar odległości wybranych punktów,
  • archiwizować dane i jeśli zajdzie taka potrzeba wielokrotnie je odtwarzać.