Podniesienie dna zatoki
Leczymy kompleksowo naszych pacjentów i staramy się wybrać jak najbardziej efektywną drogę prowadzącą do ustalonego z pacjentem celu leczenia. Od wielu lat wykonujemy w naszej praktyce zabiegi chirurgiczno – stomatologiczne, które czasami poprzedzają leczenie implantologiczne. Wykonywany przez nas zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej, polega na odtworzeniu kości przez okno w bocznej ścianie szczęki i umieszczeniu w miejscu powstałej przestrzeni sztucznej kości. Dno zatoki podnosi się w celu odbudowy koron górnych zębów zakładanych na implanty.

Wszystkie z zabiegów chirurgiczno-stomatologicznych przeprowadzamy z użyciem najwyższej staranności, jakości sprzętu i materiałów. Nasze doświadczenie pozwala wskazać również najlepsze metody pielęgnacji i ochrony dziąseł, jakie należy stosować tuż po wykonanym zabiegu.

Kiedy przeprowadza się podniesienie dna zatoki szczękowej?
Trudne warunki do wprowadzania implantów występują najczęściej w tylnych odcinkach kości szczęk. Ma to szczególnie miejsce w przypadku bezzębia, ponieważ po usunięciu zębów bocznych dochodzi do szczególnie szybkiego zaniku kości, na który nakłada się stopniowe powiększanie (pneumatyzacja) zatoki szczękowej.
Mała ilość kości w odcinku bocznym szczęki była powodem poszukiwań technik operacyjnych, które umożliwiłyby stosowanie implantów w tych właśnie okolicach. Jedną z takich metod, najczęściej stosowaną, jest podnoszenie dna zatoki szczękowej i wprowadzanie kości własnej lub biomateriałów w przestrzeń powstałą między dnem zatoki szczękowej, a uniesioną błoną śluzową wyścielającą tą okolicę.
Zachęcające wyniki, stosunkowo mała inwazyjność tego typu zabiegów oraz możliwość równoczesnego wprowadzenia implantów spowodowały, że zabiegi podnoszenia zatoki stosuje się rutynowo w leczeniu implantologicznym. Gojenie implantów, wprowadzonych z zastosowaniem podniesienia dna zatoki szczękowej, przebiega zwykle bez powikłań, choć ich czas gojenia potrafi wydłużyć się do 9 miesięcy.