Korony i mosty
Stosowane przez nas korony porcelanowe są estetycznym uzupełnieniami protetycznym z dobranym idealnie kolorem odtwarzającym w sposób naturalny kolorystykę zębów własnych. Posiadają one funkcję i kształt zęba, a ponadto zabezpieczają go przed dalszym zniszczeniem. Wykonujemy korony tylko wówczas, gdy pacjent posiada własny dobry korzeń zęba.
Stosujemy korony licowane porcelaną lub kompozytem, bądź pełnoceramiczne lub metalowe.

Korony porcelanowe wykonuje się na stali, na złocie (z zawartością platyny) jak i jako korony pełnoceramiczne (bez podbudowy metalowej), które są najbardziej przyjazne dla tkanek jamy ustnej. Porcelana używana obecnie jest materiałem najlepiej akceptowanym przez tkanki otaczające (Bioneutralnym). Sprzyja procesom samooczyszczania i umożliwia najlepszą higienę, nie powodując zalegania płytki bakteryjnej.

Czym jest korona cyrkonowa?
Jest to estetyczna korona bez metalowej podbudowy.
Korona cyrkonowa jest to tlenek cyrkonu zwany potocznie białym złotem, ze względu na swoje doskonałe właściwości i wytrzymałość na zginanie znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie w odbudowach koron i mostów. Jest on pełną alternatywą dla koron i mostów na metalu.

Jak wykonuje się estetyczną odbudowę?
W praktyce ArtDental do wykonania estetycznej odbudowy zębów wykorzystuje się system CAD/CAM. CAD to środowisko komputerowe, dzięki któremu bez tworzenia drogich modeli i prototypów można sprawdzić jak poszczególne elementy pasują do siebie i jak współpracują. CAM to system, który pozwala na przeniesienie wykonanej w CAD pracy do narzędzi pozwalających na jej fizyczne wykonanie. Zastosowanie systemu CAD/CAM (computer aided design / manufacture) w naszej praktyce pozwala na wykonanie estetycznej odbudowy dokładniej, szybciej i mniejszym kosztem niż używając metod tradycyjnych.

Czym różni się korona cyrkonowa od korony na metalu?
Tlenek cyrkonu oprócz wysokiej wytrzymałości charakteryzuje się również wysoką przenikalnością świetlną dzięki czemu uzupełnienia protetyczne wykonane na tym materiale zachowują właściwości optyczne naturalnych zębów. Uzupełnienia wykonane na podbudowach z tlenku cyrkonu charakteryzują się wysoką biozgodnością i nie wykazują żadnych objawów alergicznych.

Wkłady koronowo-korzeniowe
Przy dużych brakach tkanek własnych zęba, aby wzmocnić odbudowę pod koronę protetyczną ząb wzmacniamy wkładem koronowo-korzeniowym. Ząb przed leczeniem protetycznym musi mieć prawidłowo wypełniony kanał.
Wkłady wykonywane są:
• z metalu,
• ze złota,
• włókien szklanych.
Wkłady metalowe powodują bardzo dużą ranę tkankową dla zęba, prawie cała korona zęba musi być zniesiona.

Mosty – stałe uzupełnienia protetyczne:
Most to stałe protetyczne uzupełnienie braków od jednego do nawet kilkunastu zębów. To rozwiązanie protetyczne, którego nie wyjmuje się – jest na stałe zacementowane w jamie ustnej. Korony i mosty są najwygodniejszymi oraz najbardziej komfortowymi uzupełnieniami braków zębów, doskonale imitującymi zęby naturalne. Mosty najczęściej wykonywane są z porcelany na podbudowie metalowej, które cechuje dobra wytrzymałość i efekt kosmetyczny. Most składa się z koron protetycznych – osadzonych na zębach filarowych, sąsiadujących z brakiem zębowym oraz przęsła – imitującego brakujące zęby, zawieszonego tuż nad dziąsłem (wyrostkiem zębodołowym). Most odtwarza czynność i kształt utraconych zębów. Lepiej oszlifować zęby niż latami nie uzupełniać braków zębowych, ponieważ doprowadza to do poważnych problemów zarówno z zębami jak i ogólnoustrojowych. Długotrwały brak zęba doprowadza do dużych zmian w jamie ustnej. Zęby sąsiadujące z luką przechylają się i tracą kość. Następuje znaczny zanik pionowy i poziomy kości co uniemożliwia natychmiastową implantację. Zabieg wszczepienia implantów może być wtedy wykonany dopiero po augmentacji, czyli po odbudowaniu kości. Czasami jest to długotrwała i kosztowna procedura. Dlatego braki zębowe należy uzupełniać jak najwcześniej. Długotrwały brak zębów przeciwstawnych doprowadza do przebudowy kości i wędrówki zębów w kierunku luki. Zęby przechylają się w kierunku braku zębowego i mogą się obkręcać wokół swojej osi lub wysuwać się z kości. Każda z wymienionych rzeczy bardzo utrudnia, a czasami uniemożliwia odbudowę protetyczną.

Rodzaje mostów:
• akrylowe – jako uzupełnienie tymczasowe, w miarę estetyczne, lecz nietrwałe,
• adhezyjne (kompozytowe na włóknie szklanym, porcelanowe) – nie wymaga szlifowania zębów filarowych, ale muszą być spełnione odpowiednie warunki do mocowania tego mostu,
• metalowe – z metalu zwykłego lub szlachetnego, są trwałe ale nieestetyczne,
• metalowo-porcelanowe – mosty porcelanowe na podbudowie metalowej dają dobrą wytrzymałość i bardzo dobry efekt kosmetyczny, przy rozsądnej cenie:
– na zwykłym metalu – trwałe i stosunkowo niedrogie – najbardziej popularne rozwiązanie,
– na złocie – złoto działa bakteriostatycznie, nie alergizuje,
– na cyrkonowe – idealny efekt kosmetyczny, przy zachowaniu wytrzymałości, bez metalu.

Brak jedynki górnej i różne możliwości rozwiązania problemu.
Mosty są to uzupełnienie protetyczne na stałe zacementowane w jamie ustnej pacjenta na zębach filarowych, które muszą być precyzyjnie przygotowane, tj. oszlifowane. Gwarantuje to niezwykłe efekty estetyczne i zapewnia 100% czynnościowej sprawności (Proteza całkowita zapewnia jedynie 25% czynności żucia). Gdy pacjent nie decyduje się na szlifowanie zębów sąsiadujących z luką można wykonać mosty na włóknach szklanych. Alternatywnym rozwiązaniem do mostu i najlepszym, ale niestety najbardziej kosztownym są implanty.

Korony i mosty nie tylko są w stanie odtwarzać brakujące zęby, ale również maskować nieprawidłowości jak przechylenia zębów itp. czy korygować nieestetyczny kształt lub kolor zębów własnych.