Tytuł
Dysfunkcje czaszkowo-twarzowe
> Bóle w obrębie aparatu żucia w tym w stawach skroniowo-żuchwowych mogą być spowodowane przez zaburzenia w strukturach mięśniowo-powięziowych.
> Terapia tkanek miękkich ma na celu zmniejszenie dolegliwości oraz przyczyny powstawania bólu zębów, głowy i stawów skroniowo-żuchwowych
>

Dysfunkcje czaszkowo-twarzowe
Terapia tkanek miękkich zmniejszająca dolegliwości oraz przyczyny powstawania bólu
Terapia manualna stawów skroniowo-żuchwowych