wady postawy

Wady postawy
W Praktyce Dentystycznej ArtDental zajmujemy się całym pacjentem i tak jak nasze motto „Leczymy nie tylko zęby” – zajmujemy się również diagnostyką i korygowaniem wad postawy. Po rozpoznaniu i ustaleniu diagnozy opracowujemy indywidualny plan leczenia – terapię.
Terapia opiera się na indywidualnym programie ćwiczeń opracowywanym w zależności od rodzaju i nasileniu wady.
Terapia manualna – oddziaływanie na struktury mięśniowo-powięziowe ograniczające prawidłowe warunki biomechaniczne.

Kluczowym elementem indywidualnego planu leczenia są ćwiczenia korygujące, które niwelują wady postawy, czy zaburzenia symetrii napięcia grup mięśniowych.
W celu utrzymywania prawidłowej postawy oraz jej stabilizacji i utrwaleniu jej podczas codziennej aktywności w procesie indywidualnego leczenia, dobieramy również wkładki ortopedyczne.