Nasza fundacja
Oto jestem

Oto jestem — aby mnożyć dobro...

A tak to się zaczęło

Pewnego dnia zamówiłam lupy do pracy w dużym powiększeniu. Kurier dostarczył je dwukrotnie pod ten sam adres: Łabędzia 37 tyle, że w miejscowości Radość. Uznałam, że to nie przypadek. Pojechałam je odebrać osobiście. Tak poznałam mieszkańców i opiekunów Ośrodka Leczenia Uzależnień „Nowy Początek”.

Pomyślałam, że może to być „początek” naszej wspólnej historii. Tak rozpoczęliśmy akcję „Nowy uśmiech na nowy początek”. Podczas badania stomatologicznego, które przeprowadziłam na miejscu w Ośrodku, w moich nowych lupach :), poznałam potrzeby lecznicze mieszkańców. Wiedziałam, że nic nie zrobię w pojedynkę.

Poprosiłam o pomoc firmę Diagnodent. Firma ta nieodpłatnie wykonała badania radiologiczne niezbędne do diagnostyki. Natomiast Firma Kulzer sprezentowała nam masy wyciskowe i wypełnienia. Dzięki tej pomocy udało nam się poprawić stan uzębienia kilku mieszkańców Ośrodka. Ponieważ wiem, jak ważne są zęby w relacjach i jak mogą ułatwić znalezienie pracy, podjęłam się wraz z technikiem Marcinem Jarosiewiczem – właścicielem pracowni Dentmed, wykonania ruchomych uzupełnień protetycznych. Pozwoliły nie tylko poprawić estetykę, ale w ogóle umożliwiły żucie i prawidłowe działanie stawu skroniowo-żuchwowego.

Nasza fundacja swoimi działaniami motywuje i dodaje skrzydeł… 
Przywracamy uśmiech poprzez rehabilitację protetyczną zwiększając tym samym poczucie własnej wartości u tych,
którzy przez lata byli wykluczeni.

Wierzymy, że lepsze życie zaczyna się od piękniejszego uśmiechu!

Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.

Cele fundacji

Przeciwdziałamy skutkom uzależnień poprzez rehabilitację protetyczną, umożliwiającą powrót do społeczeństwa. Przeciwdziałamy wykluczeniu związanemu z poczuciem niskiej wartości.

Promujemy komunikację bez przemocy, rozpoznawanie własnych emocji, nazywanie ich i radzenie sobie ze stresem. Organizujemy warsztaty pracy z ciałem, zwiększające świadomość zależności między stanem psychicznym a zdrowiem.

  • Organizowanie i finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej i fizjoterapeutycznej na rzecz osób potrzebujących;
  • Ochrona i promocja zdrowia oraz rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i sportu oraz organizowanie i wspieranie przedsięwzięć sportowych;
  • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa rodzicielstwa i metod naturalnego planowania rodziny oraz rozpowszechniania i ochrony praw dziecka, oraz praw seniora;
  • Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, społecznych i zdrowotnych;
  • Działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, gospodarczym lub społecznym, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • Działalność na rzecz rozpowszechniania i ochrony wolności oraz praw człowieka i obywatela;
  • Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
  • Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności dobroczynnej i charytatywnej;

Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka

I Ty możesz pomóc...

Zamiast oczekiwać na dobroć innych, sami napełniajmy codzienne życie dobrocią

Poznaj niektórych z naszych podopiecznych

Marcin

Jacek

Fotografie powyżej to efekt „zbiegu okoliczności,” przesyłki dostarczonej dwukrotnie pod zły adres, a właściwie dobry adres, ale w innym mieście. 
Efekt spotkania osób, które akurat mogły pomóc odzyskać pewność siebie, przywrócić uśmiech i nadzieję. 

Nowe uśmiechy dla Marcina i Jacka mogłam przygotować dzięki uprzejmości: 

Placówki diagnostycznej DIAGNODENT
Pracowni protetycznej DENT MED
oraz firmy KULZER

 

Projekt człowiek w trakcie realizacji. 

Fundacja „Oto jestem”
Numer konta fundacji:
5812 40635 11111 00113 40 23 673
NIP:
1231528173
KRS: 0001019272