Leczenie kanałowe

e-artdental.pl - leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe pod mikroskopem to leczenie, które umożliwia leczenie zębów w powiększeniu . Użycie mikroskopu przez lekarza umożliwia mu bardzo dokładną i precyzyjna pracę w trudnodostępnych miejscach. Najczęściej wykorzystywany jest do leczenia kanałowego zębów czyli w endodoncji stomatologicznej.

Co to jest leczenie kanałowe?

Każdy ząb zbudowany jest z korony, czyli tego, co jest ponad dziąsłem i co widzimy oraz korzeni, czyli tego, co znajduje się poniżej dziąsła. W korzeniach zębów znajdują się naczynia i nerwy, które odpowiadają za czucie zęba. Kiedy zniszczenie spowodowane chorobą zęba sięga głęboko pacjent czuje silny ból. To znak, że prawdopodobnie będzie potrzeba wykonania leczenia kanałowego. Leczenie kanałowe to usunięcie z kanałów zęba zakażonej zawartości i uzupełnienie ich odpowiednim materiałem.
Leczenie kanałowe nie jest proste. Wymaga od lekarza niezwykłej precyzji i bardzo dobrze widocznego pola zabiegowego gdzie z pomocą przychodzi mikroskop, który umożliwia lekarzowi dotarcie do niewidocznych gołym okiem zakrzywień. Każdy kanał korzenia zęba jest inny i bardzo często nie jest prosty. Leczenie kanałowe jest trudne m.in dlatego, że kanały są wąskie, krzywe, niedrożne.

e-artdental.pl - leczenie kanałowe 2

Przed leczeniem kanałowym

Lekarz omówi stan zęba w oparciu o wykonaną wcześniej diagnostykę rentgenowską, poinformuje o rokowaniach i zagrożeniach i ewentualnych skutkach niepodjęcia leczenia oraz szczegółowo wyjaśni, w jaki sposób leczenie będzie przebiegać, a także przedstawi kosztorys leczenia.

Po akceptacji zaproponowanego planu przechodzimy do jego realizacji czyli do leczenia. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, które otrzymasz na początku wizyty. W kolejnym kroku lekarz, pracując pod mikroskopem, rozwierca ząb w celu usunięcia zniszczonych tkanek.Podczas zabiegu wykorzystuje również endometr, który precyzyjnie wskazuje, kiedy narzędzie wprowadzone przez dentystę do kanału zęba znajduje się przy zakończeniu kanału.To wszystko pozwala lekarzowui na niezwykle precyzyjną pracę. Na sam koniec lekarz wykonujący leczenie kanałowe zastosuje szczelne wypełnienie kanałów, wykorzystując system termiczny.
Jest to ostatni etap leczenia kanałowego.

Co po leczeniu kanałowym?

Ścianki zęba po leczeniu kanałowym są często osłabione. Ząb poleczeniu kanałowym z czasem ulega przebarwieniu. Aby chronić koronę zęba po leczeniu kanałowym  oraz ze względów estetycznych, a także mając na uwadze stopień zniszczenia proponujemy odbudowanie korony zęba po takim leczeniu przy zastosowaniu:

  • endokorony;
  • nakładu koronowego typu inlay, onlay lub overlay;
  • odbudowy kompozytowej z użyciem włókna szklanego;
  • korony pełnoceramicznej na wzmocnionym filarze martwego zęba, z zastosowaniem włókna szklanego.